Veelgestelde vragen

Wat doet een multidisciplinair team?

Een multidisciplinair team bestaat uit:

 • een arts
 • een master psychologie of pedagogische wetenschappen
 • een bachelor sociaal agogisch werk of sociale verpleegkunde
 • een hulpmiddelendeskundige

De taak van een MDT (MultiDisciplinairTeam) bestaat eruit personen (met een vermoeden) van handicap bij te staan bij de aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

MDT's maken deel uit van grotere organisaties en kunnen voorkomen bij een revalidatiecentrum, een consultatiebureau, K-dienst, enzovoort. Elk team heeft ook zijn eigen specialisatie. De persoon in kwestie kan zijn team zelf uitkiezen.

Sommige rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen vereisen dat een multidisciplinair team het functioneren van de patiënt beschrijft in zijn omgeving. Hieronder vind je een lijst met alle MDT's in Vlaaderen die gespecialiseerd zijn in mobiliteitshulpmiddelen.

Klik hier voor een overzicht van de multidisciplinaire teams. 

Mijn mobiliteitshulpmiddel (rollator, rolstoel, scooter, …) is defect. Tot wie moet ik me wenden?

Neem contact met onze technische dienst via email: technicalservice@aqtor.be of telefonisch: 09/243.96.47.

Hoe verloopt de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen?

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) of Iriscare (Brussel) komt voor een groot stuk tussen in de kosten voor de aankoop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel.

Om in aanmerking te komen dient een aanvraag te gebeuren via een medisch voorschrift voor mobiliteitshulpmiddel (MOHM) door de behandelend arts (huisarts of geneesheer-specialist) of door het Rolstoel Advies Team (RAT). Afhankelijk van het type mobiliteitshulpmiddel zijn verschillende procedures mogelijk.

Hoe verloopt de terugbetaling van een been- of armprothese?

Vermits de verstrekkers in de OrthoShops erkend zijn bij alle mutualiteiten, wordt gebruik gemaakt van de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat je, afhankelijk van het type prothese en je leeftijd, terugbetaling kunt krijgen van het ziekenfonds. Daarbij dien je enkel je eigen bijdrage (remgeld) te betalen. Het overige deel wordt rechtstreeks bij je mutualiteit gevorderd. Daarnaast bekom je een tegemoetkoming bij je ziekenfonds voor het jaarlijkse onderhoud van de prothese.

In geval van een arbeidsongeval of een verzekeringsdossier zal er een speciale offerte opgemaakt en goedgekeurd moeten worden. De ziekteverzekering komt hier dan niet in tussen.

Hoe verloopt de terugbetaling van borstprothesen?

Na een mastectomie wordt gezorgd voor een postoperatieve borstprothese, vervaardigd uit zachte materialen die de operatiewond niet irriteren. Deze prothese is eenmalig volledig terugbetaald. Deze kan onmiddellijk na de operatie gedragen worden, dit gedurende minimum 6 weken.

Wanneer de wonde goed genezen is, heb je recht op een voorlopige borstprothese. Deze benadert de vorm van de natuurlijke borst beter dan de postoperatieve borstprothese. Ook deze prothese wordt volledig terugbetaald.

Ten vroegste 1 jaar na de aflevering van de voorlopige borstprothese kan je een definitieve borstprothese bestellen en laten terugbetalen. Nadien kan je telkens na twee jaar een nieuwe definitieve borstprothese bestellen en laten terugbetalen.

Een voorlopige of definitieve borstprothese wordt enkel terugbetaald door de mutualiteit mits een voorschrift van de arts (huisarts of geneesheer-specialist). Het bedrag dekt een maximale terugbetaling van een standaarduitvoering van een borstprothese. Bij aangepaste versies van borstprothesen kan er een kleine opleg ten laste van de patiënt komen.

Je kunt ook een vergoeding krijgen voor de verzorgingsset voor de zelfklevende borstprothese. Dit is 1 set per 3 maanden voor een volledige prothese en 1 set per 6 maanden voor een gedeeltelijke borstprothese.

Na een borstamputatie kan lymfoedeem aan de arm ontstaan. Hierbij kunnen compressie-armkousen en -handschoenen verlichting brengen.  Bij aankoop van armkousen is er een vergoeding van 2 stuks per jaar en 4 handschoenen per jaar. Hiervoor is steeds een voorschrift van een specialist (bijlage 94) noodzakelijk.

Hoe verloopt de terugbetaling van stomamateriaal?

In België bestaat er een wettelijke regeling voor het gebruik van stomamateriaal. Elke verzekerde patiënt kan van deze regeling genieten.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je een medisch voorschrift voor stomamateriaal (bijlage 93). Dit voorschrift geeft je toegang tot een virtuele portefeuille waarmee je stomamateriaal kan verkrijgen. Afhankelijk van het type stoma wordt het budget bepaald. Je portefeuille is telkens 3 maanden geldig, en wordt aan het begin van elk trimester opnieuw aangevuld. Wordt de virtuele portefeuille niet overschreden, dan hoef je zelf niets te betalen.

Je kan het stomamateriaal bestellen via een erkend bandagist. Samen met je bandagist kies je zelf welke producten je wil gebruiken naargelang je behoeften. Let wel, om in aanmerking te komen voor de virtuele portefeuille moeten de producten op de terugbetalingslijst staan.

Het materiaal wordt door je bandagist persoonlijk afgeleverd, samen met een getuigschrift van aflevering (bijlage 13). Dit getuigschrift is opgesteld in twee exemplaren: één voor het ziekenfonds en één voor jezelf. Je bandagist verzorgt alle administratie en regelt de betaling rechtstreeks met het ziekenfonds.

Hoe verloopt de terugbetaling van orthopedische schoenen?

Vermits de verstrekkers in de OrthoShops erkend zijn bij alle mutualiteiten, wordt gebruik gemaakt van de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat je enkel je eigen bijdrage (remgeld), afhankelijk van de categorie, dient te betalen. Het overige deel wordt rechtstreeks bij uw mutualiteit gevorderd. Wanneer orthopedische schoenen nodig zijn als gevolg van een arbeidsongeval, worden de kosten rechtstreeks met de verzekering geregeld.

Hoe verloopt de maatname en productie van een orthese?

Met je voorschrift van de arts kan je langskomen bij een van onze zorgverstrekkers. Om een orthese te kunnen vervaardigen, dienen we je afmetingen te kennen. Er zijn verschillende manieren om je maat op te nemen, namelijk met gips, 3D-scanning of met lintmeter. Wij sturen je maatgegevens door naar onze orthopedische techniekers en zij maken de orthese klaar in onze werkplaats. Op een volgende afspraak passen we de orthese op je lichaam. Daarna stellen onze techniekers de orthese bij zodat deze perfect op je maat wordt afgestemd. De orthese is nu klaar voor gebruik!

Hoe verloopt de maatname en productie van orthopedische schoenen?

De verstrekkers in onze OrthoShops zorgen ervoor dat je schoenen precies aan al je wensen en behoeften beantwoorden, ook qua stijl, vorm en kleur. Om een zo normaal mogelijk stappatroon te verkrijgen en je het hoogst mogelijke comfort te bieden, gaan wij volgens een concreet stappenplan te werk:

Met het voorschrift van de geneesheer-specialist* doet onze orthopedisch schoentechnieker een aanvraag tot goedkeuring bij je mutualiteit. Bij een eerste aanvraag word je opgeroepen bij een adviserend geneesheer. Na goedkeuring gaan we als volgt van start:

 1. Gipsmaatname en screening voetproblematiek;
 2. Vervaardiging leesten, voetbedding en passchoenen;
 3. De passchoenen worden vervolgens gecontroleerd op drukpunten en correcties;
 4. Bespreking van kleur en model;
 5. Leveren van de afgewerkte schoenen na controle van de pasvorm.

*Orthopedische schoenen dienen, zowel bij een eerste voorziening als bij een hernieuwing, voorgeschreven te worden door een geneesheer-specialist (algemeen chirurg, orthopedisch chirurg, reumatoloog, specialist in fysische geneeskunde en revalidatie, neuropsychiater of pediater).

Hoe gebeurt de maatname van steunkousen en compressiekousen?

Omdat steunkousen en compressiekousen de drukverdeling regelen, moeten deze goed op je benen of armen worden afgestemd. Een goede maatname is daarom zeer belangrijk. Voor compressiekousen gebeurt met een flexibel meetlint door één van onze zorgverstrekkers.

Therapeutische compressiekousen kunnen prefab aangekocht worden of op maat gemaakt worden in onze werkplaats. Voor het maatwerk zijn veel verschillende afmetingen noodzakelijk. Voor de prefab-producten zijn de volgende vier afmetingen nodig:

 • Enkelomtrek: meten boven de enkelknobbel, waar het been het dunste is.
 • Kuitomtrek: meten rond het dikste deel van de kuit.
 • Bovenbeenomtrek: meten op ongeveer vier centimeter onder de bilplooi.
 • Beenlengte: meten vanaf de grond tot ongeveer twee centimeter onder de knieholte.

Steunkousen worden altijd prefab aangekocht. Hiervoor zijn twee gegevens nodig: je beenlengte en je gewicht.

Hoe gebeurt de maatname en de productie van een prothese?

Tijdens je revalidatie maak je kennis met je prothesist die je uitgebreid zal informeren over onze werkwijze en de mogelijkheden waarover wij beschikken om je zo goed mogelijk te helpen. In samenspraak met je behandelteam wordt bepaald welk type prothese je krijgt. Meestal wordt er eerst gekozen voor een evaluatieprothese. Dat is een voorlopige prothese met een tijdelijke stompkoker. Die krijg je als de stompvorm nog niet optimaal is zodat er gemakkelijk aanpassingen aan de koker kunnen gebeuren. Die aanpassingen zijn belangrijk omdat de vorm van de stomp gedurende het eerste jaar nog veel kan veranderen en de koker comfortabel moet zitten rond je stomp.

Voor de maatname wordt met een gipsafdruk een kopie gemaakt van het resterende lidmaat. Dat kan ook gebeuren met een 3D-scan systeem. Hiermee wordt een digitaal beeld bekomen waardoor het gebruik van gips niet nodig is. Wij verzenden dat beeld naar onze orthopedische techniekers en zij maken de prothese klaar in onze werkplaats. De evaluatieprothese krijgt een eenvoudige cosmetische afwerking zodat ze makkelijk nog aangepast kan worden aan de veranderende gangmogelijkheden en de vorm van de stomp.

Dan breekt het moment aan waarop je de evaluatieprothese voor het eerst mag passen. De prothesist controleert de pasvorm van de koker en de opbouw van de prothese. De lengte en de uitlijning van de prothese worden verfijnd. Er wordt gelet op eventuele spierverkortingen en de verdere stompconditie.

Met de aangepaste evaluatieprothese kan je dan aan de slag met je kinesitherapeut voor de verdere revalidatie. Tijdens de revalidatie blijf je in nauw contact met je prothesist en het revalidatieteam om de revalidatie op te volgen en te bekijken of aanpassingen nodig zijn. Aan het einde van de revalidatie wordt samen overlegd over de keuze en samenstelling van een definitieve prothese.

Hoe verloopt de maatname en de productie van steunzolen?

De klassieke maatname voor steunzolen omvat een kort medisch intakegesprek, een statische analyse en een statische maatname via afdrukdoos of 3D scan.

Daarnaast kan een uitgebreide gang- en loopanalyse uitgevoerd worden. We starten dan met een medisch intakegesprek. Daarna wordt overgegaan tot een klinisch onderzoek en de sta-, stap- en loopanalyse. Door gebruik te maken van camera’s en drukmeetsensoren nemen we videobeelden en drukmetingen op die we vervolgens analyseren. Na afloop van de analyse gebeurt ook nog een statische maatname via afdrukdoos of 3D scan.

Met behulp van speciaal ontwikkelde 3D software (CAD) kunnen alle mogelijke correcties aangebracht worden in het ontwerp. De stand van het hielbeen kan tot op 1/100 van een graad nauwkeurig gepositioneerd worden. Ook de correctie van de middenvoet en de voorvoet worden individueel bepaald volgens verkregen resultaten van de afdruk en de analyse. Die resultaten worden omgezet in een digitaal ontwerp dat daarna via een computergestuurde machine vervaardigd wordt. De zolen worden vervolgens in het labo verder afgewerkt zodat ze vlot in de schoenen passen.

Hoe dient een prothese onderhouden te worden?

Zorg dat je prothese, wanneer je die niet draagt, in een goed geventileerde ruimte staat. Reinig de harde stompkoker regelmatig met een schoon doekje en lauw water. Een vuile koker kan huidirritatie veroorzaken. Sleutel zelf nooit aan de prothese en smeer de prothese nooit in met olie of een ander middel.

 

Hoe dienen steunzolen te worden gedragen en onderhouden?

Het is van groot belang om de steunzolen opbouwend te dragen. De eerste dag 1 uur, de tweede dag 2 uren en pas na een week een volledige dag. Het lichaam dient namelijk neuromusculair te wennen aan deze sturing. Na enkele weken dient er normaal comfort aanwezig te zijn.

Elke steunzool is telkens een uniek exemplaar. Ook de linker en de rechter zool kunnen sterk verschillend zijn. Steunzolen zijn duurzaam en kunnen meerdere jaren gedragen worden op voorwaarde dat ze goed onderhouden worden. De meeste steunzolen kunnen in een gewone confectieschoen gedragen worden op voorwaarde dat er voldoende ruimte in de schoen is. De ideale schoen voor steunzolen is een schoen met uitneembare binnenzool, veters, dikke buitenzool en stevige contrefort (hielcup).

Onderhoudstips

Het is belangrijk dat je je steunzolen elke avond uit je schoenen haalt, zodat deze goed kunnen luchten. Indien je steunzolen in grote mate gaan geuren, kan je deze in een plastiek zakje verpakken en 24 uur in de diepvriezer bewaren. De bacteriën die de geur veroorzaken worden op die manier gedood en daardoor verdwijnt de geur.

Steunzolen in leder kan je regelmatig met een kleurloze ledercrème of een kleurloze schoenencrème insmeren. Dat verlengt de levensduur opmerkelijk. Steunzolen in kunststof kan je reinigen met een zacht wasmiddel en een vochtige doek. Steunzolen in plastiek zijn onderhoudsvrij.

Let op! Laat je steunzolen niet drogen op een warmtebron.

Lees hier nog meer onderhoudstips.

Hoe dienen therapeutische kousen onderhouden te worden?

Het is belangrijk dat therapeutische kousen goed onderhouden worden. Daarom dien je ze om de dag te wassen. Dit kan in de wasmachine op maximum 30 graden. Handwas is ook mogelijk, gebruik hiervoor lauw water. De kousen niet in de droogkast steken maar gewoon op een wasrek laten uitdrogen.

Door het gebruik van de kousen is het mogelijk dat je huid uitdroogt  Om deze te bevochtigen kunt u hiervoor een hydraterende crème gebruiken. Breng deze ’s avonds aan om zo de kousen niet te beschadigen.

Hoe dienen korsetten en bandages te worden gedragen en onderhouden?

Draag altijd een nauw aansluitend hemdje zonder naden onder je korset/bandage om transpiratievocht en lichaamsoliën op te vangen. Op die manier blijft de binnenzijde langer proper en is de kans op huidirritatie gering. Voor mogelijke reparaties, contacteer je verstrekker.

Onderhoudstips

Niet vaker wassen dan noodzakelijk. Handwas in lauw water (+/- 30°) met een fijnwasmiddel en borsteltje. Let erop dat de klittenbandjes (indien aanwezig) op elkaar gedrukt zijn. Na het wassen, uitspoelen met koud water.

Niet in de droogtrommel laten drogen of rechtstreeks op een warmtebron leggen! Uitrollen op een droogrekje of in een handdoek.

Laat bij beschadiging of slijtage uw korset/bandage zo snel mogelijk herstellen, dat drukt de kosten. Indien je je korset/bandage voor herstelling binnenbrengt, dient dit eerst gereinigd te worden.

Lees hier nog meer onderhoudstips.

Wie mag wat voorschrijven?
 • Steunzolen: geneesheer-specialist
 • Orthopedische schoenen: geneesheer-specialist
 • Orthesen: geneesheer-specialist
 • Prothesen: geneesheer-specialist
 • Mobiliteitshulpmiddelen: huisarts, geneesheer-specialist of RAT (Rolstoel Advies Team), afhankelijk van het type – klik hier voor meer informatie
 • Compressiebeenkousen: bij chronische veneuze aandoeningen: huisarts of geneesheer-specialist, bij lymfoedeem: geneesheer-specialist (behalve tweede en volgende voorschrift voor beenkousen: huisarts of geneesheer-specialist)
 • Compressiearmkousen en - handschoenen bij lymfoedeem: steeds geneesheer-specialist
 • Postoperatieve borstprothesen: geneesheer-specialist
 • Voorlopige of definitieve borstprothesen: huisarts of geneesheer-specialist
 • Stoma- en incontinentiemateriaal: huisarts of geneesheer-specialist
Wat is de hernieuwingstermijn voor steunzolen?

De hernieuwingstermijn is afhankelijk van je leeftijd:

 • 1 jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige steunzolen afgeleverd zijn vóór de 18de verjaardag;
 • 2 jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige steunzolen afgeleverd zijn vanaf de 18de verjaardag.
Wat is de hernieuwingstermijn voor orthopedische schoenen?

De hernieuwingstermijn is afhankelijk van je leeftijd:

 • tot 18 jaar: elke 9 maanden;
 • van 18 tot 65 jaar: jaarlijks;
 • vanaf 65 jaar: jaarlijks (categorie A); 2-jaarlijks (categorie B en C).
Wat is de hernieuwingstermijn van mobiliteitshulpmiddelen?

Wanneer je opnieuw recht hebt op terugbetaling hangt af van het type mobiliteitshulpmiddel en je leeftijd. Raadpleeg je OrthoShop voor meer informatie.

Wat is de hernieuwingstermijn van een prothese?

De hernieuwingstermijn van de prothese is afhankelijk van de groep waartoe je behoort en je leeftijd. Raadpleeg je prothesist voor meer informatie.

Wij gebruiken cookies Cookiebeleid Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.